Tieteelliset julkaisut

Tekemällä tutkimusta sienijuurellisten sienten (tryffelien ja muut sienet) parissa, voimme tukea maatalouden ja metsäteollisuuden kestävää kehitystä hyödyntämään paremmin maaseutualueita Suomessa. Erityisiä tavoitteitamme ovat mm.

 • Suomalaisen tryffeliviljelytekniikan kehittäminen ja viljelykustannusten minimoiminen
 • Kestävän kehityksen periaatteita noudattavien tryffelin- ja kantarellinviljelytekniikoiden kehittäminen
 • Ymmärtää paremmin sienijuurellisten sienten viljelyn mahdollisuuksia maaseuden kehittämisessä
 • Löytää kestäviä tapoja lisätä sienijuurta sienen luonnollisessa kasvuympäristössä
 • Digitalisaation hyödyntäminen tryffelinviljelyssä.

Olemme julkaisseet useita tieteellisiä artikkeleita kansainvälisissä julkaisuissa yhteistyössä italialaisten, kiinalaisten, yhdysvaltalaisten, slovenialaisten, libyalaisten, unkarilaisten, tunisialaisten, intialaisten, egyptiläisten jne. tutkijoiden kanssa.

Tutkimuskohteena on ollut tryffeli Suomessa. Seuraavista linkeistä pääset tutustumaan julkaisuihin (englanniksi).

Vuonna 2015 julkaisimme kolme artikkelia tryffelin mikrobiologiasta ja tryffelin entsyymitoiminnasta. Juvan Tryffelikeskuksen tutkijaryhmä julkaisi työnsä tästä aiheesta ensimmäisenä ryhmänä maailmassa.

Extracellular Enzymatic Activity of Tuber macalatum and Tuber aestivum Mycelia

Endogenous Bacteria of Tuber aestivum Ascocarps are Potential Biocontrol Agents if Microbial Post-harvest Deterioration of Truffles

Sanititizing Methods Effects on Depending-Culture Microorganisms in Tuber aestivum

 

 

Onnistuneen viljelyn tuloksia

Artikkeli tryffelin viljelystä, The successful cultivation of Tuber aestivum/uncinatum in the boreal region of Finland, julkaistiin Mycological Progressissa vuonna 2013.

Vuonna 2013 julkaisimme FUNGAL ECOLOGYssa artikkelin , joka käsitteli luonnontryffeleitä, joita ei oltu ennen löydetty Suomesta (mm. Tuber anniae).

Tuber foetidumia (suom. löyhkätryffeli) on löydetty luonnonvaraisena Suomenkin metsistä. Tämä tryffelilaji julkistettiin Mycototoxin-julkaisussa (2013) yhteistyössä unkarilaisten kollegojen kanssa.

Tryffelikeskuksella tutkitaan myös kantarellin viljelymahdollisuuksia. Kuvassa tutkija Shweta Deshaware.

                                                                                         Peer-reviewed Publications 

 • Fermentation production of extracellular amylase from novel amylase produces, Tuber maculatum mycelium and its characterization (2018). Dattatray Bedade, Jan Deska, Sandip Bankar, Samir Bejar, Rekha Singhal, Salem Shamekh. Accepted by Preparative Biochemistry & Biotechnology Journal. (June, 2018)

 

 •  Characterization of natural habitats and diversity of Libyan desert truffles (2017). Mohamed Bouzadi, Tine Grebenc, Ossi Turunen, Hojka Kraigher, Hassan Taib, Abdulhafied Alafai, Imed Sbissi, Mamdouh El Haj Assad, Dattatray Bedade, Salem Shamekh. 3 Biotech 7:328

 

 • Extracellular xylanase production from a new xylanase producer Tuber mycelium under submerged fermentation and its characterization (2017). Dattatray Bedadea, Oksana Berezinab, Rekha Singhalc, Jan Deskad, Salem Shamekh. Biocatalysis and Agricultural Biotechnplogy 11:288-293

 

 • Enzymatic extraction and characterization of polysaccharide from Tuber aestivum (2017). Devshri U. Bhotmange, Janne H. Wallenius, Rekha S. Singhala, Salem S. Shamekh. Bioactive Carbohydrate and Dietary Fiber 10:1-9

 

 • Effect of gamma irradiation and heat treatment on the artificial contamination of maize grains by Aspergillus flavus Link NRRL 5906 (2017). Mohamed Albuzaudi, Tero Eerik€ainen, Ossi Turunen, Mohamed Ghelawi, M. El Haj Assad, M. Tawalbeh, Dattatary Bedade, Salem Shamekh. Journal of Stored Products Research:71,57-63.

 

 • Biochemical Characterization of Extracellular Cellulase from Tuber maculatum Mycelium Produced under Submerged Fermentation (2016). Dattatray K. Bedade, Rekha S. Singhal, Ossi Turunen, Jan Deska, & Salem Shamekh. Appl Biochem Biotechnol :2248-8.

 

 • Effects of some environmental parameters on Mycelia Growth of Finnish truffle Tuber Maculatum (2016). Matab Nadim, Neila Saidi, Ibrahim W. Hasani, YY El Banna, Omar Samir, M. El Haj Assad, Salem Shamekh. International Journal of Engineering and Applied Sciences, Vol. 3 (8):1-5.

 

 • Endogenous Bacteria of Tuber aestivum Ascocarps are Potential Biocontrol Agents of Microbial Post-Harvest Deterioration of Truffles (2016). Neila Saidi, Shweta Deshaware, Ilef Ben Romdhane, Matab Nadim, Heikki Ojamo, Robert Kremer, Salem Shamekh. International Journal of Engineering and Applied Sciences, Vol. 2 (7):97-106.

 

 • Endogenous Starter Bacteria Associated to Chanterelle Mycelia Enhance Aroma, color and growth of mycelia (2016). Neila Saidi, Shweta Deshaware, Ilef Ben Romdhane, Matab Nadim, Marwa Laaribi, Abdelkader Ltifi, Robert Kremer, Salem Shamekh. International Journal of Engineering and Applied Sciences, Vol. 3 (9):58-65.

 

 • Extracellular Enzymatic Activity of Tuber maculatum and Tuber aestivum Mycelia (2015). Matab Nadim, Shweta Deshaware, Neila Saidi, Mohamed A. Abd-Elhakeem, Heikki Ojamo, Salem Shamekh. Advances in Microbiology, 5:523-530.

 

 • Sanitizing Method Effects on Depending-Culture Microorganisms in Tuber aestivium (2015). Ilef Ben Romdhane, Neila Saidi,Shweta Deshaware, Salem Shamekh. Advances in Microbiology, 5:425-432.

 

 • Cultivation Cultivation of Tuber aestivum/uncinatium in the boreal forest region in Finland (2014). Salem Shamekh, Tine Grebenc, Matti Leisola and Ossi Turunen. Mycological Progress

 

 • Morrphological, mycorrhizal and molecular characterization of Finnish truffles

belonging to the Tuber anniae species-complex (2013). Xiang-Hua Wang, Gian Maria Niccolò Benucci, Xue-Dan Xie, Gregory Bonito, Matti Leisola, Pei-Gui Liu, Salem Shamekh. Fungal Ecology, Vol. 7 (4):269-280.

  

 Tuber foetidum found in Finland (2010). B. Orczan K, Turunen O, Merenyi Z,

    Rudnoy S, Bratek Z and Shamekh S Mycotaxon 114:127-133.

 

 Wild Finnish Truffles (2009) Shamekh S., Donnini D., Zambonelli A. and Leisola M.

Acta Botanica  Yunnanica :69-71.